API-er og grensesnitt

Det har blitt utviklet flere åpne API-er og grensesnitt for å kommunisere med de enkelte funksjonene i Geonorge.

 • API-er for kartkatalogen

  Det er laget et API for å søke inn mot kartkatalogen.

 • API-er for objektkatalogen

  API-et mot objektkatalogen tilbyr tilsvarende søkemuligheter som for kartkatalogens API.

 • API-er for registrene

  Via dette API-et er det mulig å søke mot hele registeret eller mot det enkelte underregister.

 • API for tjenestestatus

  Et API for tjenestestatus er nå tilgjengelig

 • ATOM feeds

  For alle data som distribueres i Geonorge er det satt opp ATOM feeds. Dette gir mulighet for andre systemer til å hente ut ferdigproduserte filer i flere formater direkte fra Geonorge. Det er også mulig å bruke ATOM feedsene som en filbrowser fra nettleseren for manuelt å laste ned filer.

 • CSW

  CSW er en åpen internasjonal standard for uthenting, innlegging, endring og sletting av metadata. Geonorge benytter programvaren Geonetwork som metadatamotor, og denne støtter CSW 2.0 fullt ut.

 • GeonorgeAPI-et

  Metadataene i Geonorge er lagret i formatet ISO19139. Dette er en stor og tung XML-standard som kan være krevende å jobbe med. I arbeidet med Geonorge oppstod det et behov for å manipulere metadataene programmatisk i jobben med å forbedre metadatakvaliteten. Det ble da utviklet et API for å kommunisere med kartkatalogen, samt en abstraksjonsklasse som gjør det lett å manipulere dataene.

 • NedlastingsAPI-et

  Bestilling og nedlasting av data fra Geonorge skjer gjennom et API som er basert på arbeid gjort hos flere dataeiere i Norge digitalt-samarbeidet. API-et brukes som et felles grensesnitt der ulike systemer i Norge kan bestille data av hverandre, slik at andre systemer kan bestille data direkte fra Geonorges kartkatalog.