Verktøy

Maskingrensesnitt, API-er og andre grensesnitt gjør at utviklere kan programmere mot de enkelte funksjonene i Geonorge

Vi jobber kontinuerlig med √• tilrettelegge for aktiv bruk av kartadata fra Geonorge.  Innspill til eksisterende API-er og grensenitt, eller √łnsker om nye, kan sendes til  post@norgedigitalt.no

teaser-icon
API og grensesnitt

Oversikt over APIer og grensesnitt som er utviklet i forbindelse med Geonorge

teaser-icon
Registrene

Gå til oversikten over alle registrene i Geonorge

teaser-icon
Andre ressurser

Metadataeditor og andre verktøy som er utviklet i arbeidet med Geonorge.