Verktøy

Maskingrensesnitt, API-er og andre grensesnitt gjør at utviklere kan programmere mot de enkelte funksjonene i Geonorge.

Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for aktiv bruk av kartadata fra Geonorge.  Innspill til eksisterende API-er og grensenitt, eller ønsker om nye, kan sendes til  post@norgedigitalt.no.

teaser-icon
API og grensesnitt

Oversikt over APIer og grensesnitt som er utviklet i forbindelse med Geonorge

teaser-icon
Registrene

Gå til oversikten over alle registrene i Geonorge


Andre ressurser

Noen av verktøyene som brukes i arbeidet med Geonorge kan være nyttige for andre utviklere og brukes i andre sammenhenger i den norske digitale infrastrukturen.