Andre ressurser

Metadataeditor og andre verktøy som er utviklet i arbeidet med Geonorge kan være nyttige for andre. Utviklere og andre deltakere i den norske digitale infrastrukturen står også fritt til å bruke disse verktøyene.