Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Sluttrapport - Evaluering av Norge digitalt plansatsing 2018 - 2021

Norge Digitalt Plansatsing 2018-2021 er blitt evaluert og hovedkonklusjonen er at deling av plandata fra kommuner til de andre Norge digitalt (ND) partene er blitt mer effektiv.