Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Nasjonal geodatastrategi - handlingsplanen, årsrapport 2022

Geodatastrategiens visjon er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Årsrapport til handlingsplanen oppsummerer arbeidet i 2022, både når det gjelder viktige resultater og utfordringer.