Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Ny skyfri Sentinel-2 mosaikk 2019 er publisert

Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to Sentinel-satellittene fra sommeren 2019. Opptakene er fra perioden 11. juni til 21. september fordelt på 41 ulike dager, hvor mesteparten av dataene har oppdaksdato i juli.