Hva er Geonorge?

Stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge
teaser-icon
Kartkatalogen

Se og last ned kartdata fra partene i Norge Digitalt.

Datapakker

Datapakker er datasett på tvers av temaer, som dekker ulike brukerbehov innen forskjellige områder av samfunnsliv og planlegging i Norge.

teaser-icon
Det offentlige kartgrunnlaget

Data for arealplanlegging og byggesak

teaser-icon
Felles kartdatabase

FKB gir detaljerte grunndata for alle formål

teaser-icon
Statlig arealplan

Statens arealplaner etter plan- og bygningsloven

Aktuelt

Fagdager om DOK

Sist oppdatert: 11.02.2016

Det vil bli holdt fagdager om DOK (Det offentlige kartgrunnlaget) forskjellige steder i landet.