Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Har du forslag til endringer i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)?

DOK revideres hvert år, blant annet basert på forslag som sendes inn fra kommuner, statlige etater og plan- og temautvalg i fylkene.