Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Publisering av datasett i 2020-versjon

Når kommune- og regionreformene trer i kraft fra 1. januar 2020 endres mange kommune- og fylkesgrenser, og flere kommuner og fylker får nye nummer. Dette betyr at datasett som distribueres kommune- og fylkesvis, også må endres. Datasett som lastes ned fra Geonorge vil gradvis bli tilgjengelige i ny administrativ inndeling, gjeldene fra 1. januar 2020.