Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Vil hedre innovativ bruk av geografisk informasjon

Geografisk informasjon kan være grunnlag for nye forretningsmodeller, bedre beslutninger og innovative løsninger. Nå ønsker Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å hedre de beste og mest innovative eksemplene på bruk av geografisk informasjon og stedsdata.