X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!


Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

 

Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

God økning i bruken av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det har kommet til 71 nye DOK-kommuner hittil i år.