Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Ny utgave av handlingsplan til geodatastrategien

Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi er nå revidert. Handlingsplanen 2021 består av 45 tiltak. En del av tiltakene er fellestiltak der en ønsker å løse tversgående utfordringer for den geografiske infrastrukturen. I tillegg har sektorer og etater foreslått viktige tiltak om dataetablering eller bruk som er særlig viktige for sin sektor. Det er svært mange etater, kommuner og organisasjoner som deltar i arbeidet.