Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Pris for nytteeksempler ved bruk av geodata 2020

Nasjonalt geodataråd og KMD ønsker å få synliggjort nytteverdien av bruk av geodata. Geografisk informasjon med systemene omkring er «den nye elektrisiteten» og sørger for at de tingene vi tar for gitt i hverdagen vår fungerer på en god måte. Vi er avhengig av geografisk informasjon hver dag, fordi «alt skjer et sted» – hver dag.