Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Egnethetsanalyse avdekker svakheter i datakvalitet

En rapport fra Norconsult informasjonssystemer avdekker svakheter i egnetheten i dataene i det offentlige kartgrunlaget (DOK). Problemet forsterkes av at brukerne har lite kjennskap til dataene og deres kvalitet.