Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Mer spissing av tiltakene i Nasjonal geodatastrategi

Ambisjonene og målene på den nasjonale geodatascenen er forankret i den Nasjonale geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», og den årlige rullerende handlingsplanen. Nå er tiltakene færre og mer spisset.