Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

God økning i bruken av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det har kommet til 71 nye DOK-kommuner hittil i år.