Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Har du synspunkt på teknologisk rammeverk?

"Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen" er eit viktig styringsdokument for samarbeidet om den geografiske infrastrukturen i Norge. Ei arbeidsgruppe har utarbeida ei ny og revidert utgåve, som no er ute på høyring. Du kan sende inn innspela dine fram til 15.desember.