Nyheter

Se nyheter og informasjon om arrangementer, samt oppdateringer fra Geonorge og partene i Norge digitalt

 • Endring i tjenestetilbud fra Norge i bilder

  Sist oppdatert: 05.06.2024

  Grunnet effektiviseringstiltak i "Norge i bilder - tjenestene" stenges alle WMS-C tjenestene den 1. september 2024.

 • Store endringer i Kartverkets tjenestetilbud for karttjenester

  Sist oppdatert: 12.02.2024

  Kartverket ønsker å levere gode, raske og oppdaterte karttjenester på nett. Gjennom årenes løp er det akkumulert en stor mengde slike tjenester. Det er uoversiktlig, og gjør det ressurskrevende å utvikle fremtidsrettede tjenester for brukerne. Kartverket ønsker derfor å redusere antallet tjenester til brukerne. Det er her snakk om såkalte visningstjenester som WMS og Cache (WMTS). Den omfattende bruken av disse tjenestene gjør at Kartverket i første omgang ser behovet for å redusere antall WMTS-tjenester for å kunne levere oppdaterte data til brukerne på en god måte.

 • Webinar: Kunstig intelligens

  Sist oppdatert: 07.05.2024

  Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

 • Hvordan lese og forstå standarder?

  Standardiseringssekretariatet i Kartverket arrangerer et webinar i tilknytning til den nye måten å bygge opp en standard på.

 • Ny skyfri satellittmosaikk er publisert

  Sist oppdatert: 14.05.2024

  Det er produsert en ny årsversjon av "Sentinel-2 skyfritt opptak over Norge". Mosaikken består av data fra de to like satellittene Sentinel-2A og Sentinel-2B fra sommeren 2023.

 • Høring - Topografisk grunndatabase

  Sist oppdatert: 21.02.2024

  Topografisk grunndatabase er ute for høring med frist 20. mars.