Nyheter

Se nyheter og informasjon om arrangementer, samt oppdateringer fra Geonorge og partene i Norge digitalt

 • Hvordan lese og forstå standarder?

  Standardiseringssekretariatet i Kartverket arrangerer et webinar i tilknytning til den nye måten å bygge opp en standard på.

 • Høring - Topografisk grunndatabase

  Sist oppdatert: 21.02.2024

  Topografisk grunndatabase er ute for høring med frist 20. mars.

 • Store endringer i Kartverkets tjenestetilbud for karttjenester

  Sist oppdatert: 12.02.2024

  Kartverket ønsker å levere gode, raske og oppdaterte karttjenester på nett. Gjennom årenes løp er det akkumulert en stor mengde slike tjenester. Det er uoversiktlig, og gjør det ressurskrevende å utvikle fremtidsrettede tjenester for brukerne. Kartverket ønsker derfor å redusere antallet tjenester til brukerne. Det er her snakk om såkalte visningstjenester som WMS og Cache (WMTS). Den omfattende bruken av disse tjenestene gjør at Kartverket i første omgang ser behovet for å redusere antall WMTS-tjenester for å kunne levere oppdaterte data til brukerne på en god måte.

 • Endringer i det offentlige kartgrunnlaget for 2024

  Sist oppdatert: 10.01.2024

  Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata. DOK skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven mm.

 • Nasjonal geodatastrategi - handlingsplan 2024

  Sist oppdatert: 08.01.2024

  Samordningsgruppen for geografisk informasjon har vedtatt handlingsplan for 2024. Den består av de samme tiltakene som i 2023.

 • Handlingsplanens årsrapport 2023

  Sist oppdatert: 19.12.2023

  Hva er status på tiltakene i handlingsplanen til geodatastrategien? I årsrapporten for 2023 kan du lese om de aktive tiltakene.