Aktuelt

Her finner du nyheter, tjenestevarsler, driftsmeldinger og informasjon fra Geonorge

teaser-icon
Nyheter

Se nyheter og informasjon om arrangemente, samt oppdateringer fra Geonorge og partene i Norge digitalt.

teaser-icon
Varsler

Her finner du tjenestevarsler og driftsmeldinger fra Geonorge og partene i Norge digitalt.

teaser-icon
Om Geonorge

Les om utviklingen av Geonorge, se brukerveiledninger og tidligere webinarer


Se siste nyheter

 • Gode døme på bruk av geodata

  Sist oppdatert: 17.09.2020

  Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å vise fram nytteverdien av geodata og systema kring dei. Geodatarådet inviterer verksemder, organisasjonar, etatar og einskilde personar til å sende inn gode døme på produkt, teneste og løysingar basert på bruk av geografisk informasjon og den geografiske infrastrukturen. Frist for å sende inn er 30. oktober 2020.

 • Nye versjoner av Administrative enheter

  Sist oppdatert: 28.09.2020

  Som følge av vedtatte grensejusteringer gjeldende fra 1. oktober 2020 er datasettene for kommuner og grunnkretser oppdatert.

 • Alminnelig høring - Registreringsinstruks for havnedata

  Sist oppdatert: 23.09.2020

  Det har blitt utarbeidet en registreringsinstruks for havnedata, som skal være mal for hvordan registrering av havnedata skal gjøres. Veilederen tar utgangspunkt i produktspesifikasjonen som er utarbeidet for havnedataene. Frist for tilbakemelding er 9. oktober 2020.

 • Vi gjennomfører brukerundersøkelse av Geonorge

  Sist oppdatert: 21.08.2020

  Dukket det opp en pop-up når du kom inn på Geonorge i dag? Det skyldes at vi for tiden gjennomfører en brukerundersøkelse.

 • Nytt møte i Temadataforum 22. september 2020

  Sist oppdatert: 03.07.2020

  Usikkerheten rundt korona-situasjonen gjør at vi avholder møtet som et nettmøte. Informasjon om oppkobling vil bli sendt til alle kontakter i god tid før 22. september.

 • Status om NADAG fra NGU

  Sist oppdatert: 30.04.2020

  Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har vokst og utviklet seg siden oppstarten i 2012. Ny statusoversikt er tilgjengelig hos NGU.