Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Informasjon om hva DOK er og veiledningsdokumenter for dataeiere og databrukere ligger på siden om Det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

teaser-icon
DOK-statusregister

Viser på datasettnivå om de tekniske kravene som stilles i DOK er oppfylt

teaser-icon
DOK for kommunene

Brukes til å velge kommunens DOK-liste - og se andre kommuners DOK-liste

teaser-icon
DOK-rapportgenerator

Brukes for å se statistikk over DOK-datasett som er valgt per kommune, per tema og informasjon om dekning

teaser-icon
DOK-dekningskart

DOK-dekningskart viser i hvilke kommuner hvert enkelt DOK-datasett har objekter