Geodataarbeid

Vi har samlet en rekke tjenester og verktøy som hjelper dataeiere med å produsere, kvalitetssikre, forvalte og distribuere geografiske data.

Flere av verktøyene har også maskingrensesnitt, og kan brukes direkte fra brukernes egne fagsystemer.

teaser-icon
Det offentlige kartgrunnlaget

DOK er offentlige geografiske data tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

teaser-icon
Veiledere

Veilederene hjelper deg som skal opprette en tjeneste eller levere data

teaser-icon
Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er sentralt i den norske geografiske infrastrukturen

teaser-icon
Inspire

Inspire er EUs initiativ for å etablere felles tilgang til kart og geografisk informasjon gjennom etablering av en geografisk infrastruktur.