Geodataarbeid

Vi har samlet en rekke tjenester og verktøy som hjelper dataeiere med å produsere, kvalitetssikre, forvalte og distribuere geografiske data.

Flere av verktøyene har også maskingrensesnitt, og kan brukes direkte fra brukernes egne fagsystemer.

teaser-icon
Veiledere

Veilederene hjelper deg som skal opprette en tjeneste eller levere data

teaser-icon
Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er sentralt i den norske geografiske infrastrukturen

teaser-icon
Inspire

Inspire er EUs initiativ for å etablere felles tilgang til kart og geografisk informasjon gjennom etablering av en geografisk infrastruktur.


Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Informasjon om hva DOK er og veiledningsdokumenter for dataeiere og databrukere ligger på siden om Det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

teaser-icon
DOK-statusregister

Viser på datasettnivå om de tekniske kravene som stilles i DOK er oppfylt

teaser-icon
DOK for kommunene

Brukes til å velge kommunens DOK-liste - og se andre kommuners DOK-liste

teaser-icon
DOK-dekningskart

DOK-dekningskart viser i hvilke kommuner hvert enkelt DOK-datasett har objekter

teaser-icon
DOK-rapportgenerator

Brukes for å se statistikk over DOK-datasett som er valgt per kommune, per tema og informasjon om dekning