X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!


Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

 

Geodataarbeid

Vi har samlet en rekke tjenester og verktøy som hjelper dataeiere med å produsere, kvalitetssikre, forvalte og distribuere geografiske data.

Flere av verktøyene har også maskingrensesnitt, slik at de kan brukes direkte fra brukernes egne fagsystemer.

teaser-icon
Levere kartdata

Oversikt over krav og standarder for levering av kartdata

teaser-icon
Geografisk infrastruktur

Den geografiske infrastrukturen i Norge består av mange parter som sammen jobber for å tilgjengeliggjøre kart og kartdata.

teaser-icon
Verktøy

En samling av verktøy og tjenester til bruk for levering og kvalitetskontroll av data.