Veiledere

Veiledere er dokumenter skal hjelpe deg som leverandør eller bruker av geografiske data. De beskriver for eksempel hvordan datasett og tjenester skal dokumenteres før leveranse eller hvordan man skal levere filer og grensesnitt (API/nettbaserte tjenester). Slik sikrer du at andre får enkel tilgang til informasjonen.

På denne siden finner du veiledere sortert under følgende temaer:

  • Generelle veiledere
  • Metadata
  • Produktark
  • Kartografi
  • Produktspesifikasjoner
  • Leveranse av filer på GML-format
  • Visningstjenester (WMS)
  • Nedlastingstjenester (WFS og ATOMfeed)
  • Andre veiledere

 

Veilederne er stadig under utvikling. Tilbakemeldinger på innholdet er ønskelig, og kan rettes til post@norgedigitalt.no.

Generelle veiledere

Metadata

Produktark

Kartografi

Produktspesifikasjoner

Leveranse av filer på GML-format

Visningstjenester

Nedlastningstjenester

Andre veiledere