Verktøy og veiledere for å lage produktspesifikasjon

På denne siden finner du verktøy og veiledere for å utarbeide produktspesifikasjoner. Ferdige produktsspesifikasjoner skal sendes inn for kontroll og tilbakemelding før de kan publiseres.

Veiledere for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Før du starter arbeidet med å lage en produktspesifikasjon, bør du lese 

Forklarer forskjellene mellom en fagområdestandard og en produktspesifikasjon.

 

Dette er en standard i SOSI del 1 - Generell del, og inneholder kravene til hva SOSI-produkspesifikasjoner skal inneholde, kontrollen som skal gjøres for å få en SOSI-produktspesifikasjon godkjent, og hvordan en SOSI-produktspesifikasjon skal tilgjengeliggjøres.

 

Veilederen er litt kortere enn standarden og har blant annet et avsnitt som forklarer de enkelte kapitlene i en produktspesifikasjon (avsnitt 4).

 

Fra 2023 anbefales det å benytte AsciiDoc til å skrive produktspesifikasjoner. Malen kan også brukes til utarbeidelse av standarder.

 

Hvis du er usikker på noe av innholdet i produktspesifikasjonen, kan du se på andre produktspesifikasjoner  i registeret

 

Dette er en løype for å lage informasjonsmodell med utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2 - Generell objektkatalog.

Verktøy for å lage UML-modeller

For å lage UML-modellene i SOSI-modellregister til bruk i SOSI-produktspesifikasjoner, må man ha installert en del programvare. I utgangspunktet kan man bruke en rekke forskjellige applikasjoner og programmer til dette formålet, men for at det skal være enklest mulig å samordne opplæring og konfigurasjon, anbefales det å benytte et standardsett av programvare.

Bruk installasjonsveilederen for verktøy for hvordan du skal gå fram.

Les Regler for UML-modellering 5.1 (pdf) her

Forhåndskonfiguret prosjektfil for Enterprise Architect

Enterprise Architect prosjektfilen inneholder hele SOSI-modellregister, samt dokumentasjonsmal, SOSI model validation og SOSI UML profil 5.0.

Last ned SOSI modellregister (eap, 700 MB)

SOSI-dokumentasjonsmal for Enterprise Architect

 Last ned dokumentasjonsmal for Enterprise Architect her (xml)

ShapeChange Add-In for Enterprise Architect

ShapeChange brukes for å generere GML-skjemaer fra UML-modeller. Kartverket har videreutviklet og oppdatert tidligere Add-In som var utviklet av Arkitektum AS.

Last ned ShapeChange Add-In versjon 3.0 (msi, 101 MB)

Denne versjonen bruker ShapeChange 2.9.0.

SOSI plugin for Enterprise Architect (EA)

Dette programtillegget er laget for å generere definisjonsfiler for SOSI-kontroll og SOSI-realisering fra UML-modeller. Som en del av plugin'en installeres det en SOSI UML-profil. Plugin til Sparx Enterprise Architect er utviklet av Arkitektum AS.

Last ned SOSI plugin i Enterprise Architect versjon 2.0.0.28 (exe)

SOSI UML profil 5.1

Denne profilen implementerer regler for UML-modellering 5.1 og er integrert i en MDG-teknologi som heter SOSI-UML-verktøykasse.

Last ned SOSI-UML-verktøykasse (xml) her

Denne virker med Enterprise Architect versjon 15.

SOSI Model Validation Add-In 1.1

Dette verktøyet er et tillegg til Enterprise Architect. Det er laget for å hjelpe deg med å sjekke om modellen din er iht krav og anbefalinger.

Last ned SOSI Model Validation fra Kartverkets Githubkonto (msi)

UML-modelleringsskript

På Kartverkets GitHub konto har vi en håndfull skript som kan være hjelpsomme når du jobber med UML-modeller, for eksempel under utarbeidelse av modeller til produktspesifikasjoner. Skriptene er laget for Enterprise Architect. 

Finn skript på Kartverkets GitHub-konto