Retningslinjer for formater

Her finner du retningslinjer om hvilke formater som brukes for å formidle data som er direkte eller indirekte stedfestet. Dette avhenger av grensesnitt og produksjonsløp.

Valg av formater henger sammen med hvilke grensesnitt som brukes og hvor i produksjonsløypa for stedsrelaterte data vi er. Vi vil her forutsette at:

  1. Dataene er dokumentert i en produktspesifikasjon med en UML-modell.
  2. Produksjon av stedsdata inkluderer en validering mot UML-modeller.
  3. Tjenester og leveranser skjer (om nødvendig ved transformasjon) fra et originalformat.

Les mer i dokumentet Retningslinjer for dataformater ved formidling av stedsdata (pdf)

Se også oversikt over kriterier for vurdering av formater (xlsx). Denne oversikten vil kunne utvides.