SOSI-vis med SOSI-kontroll

SOSI-vis med SOSI-kontroll er gratisprogrammer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer.

SOSI-vis med SOSI-kontroll

SOSI-kontroll kontrollerer om filene er syntaktisk korrekte i forhold til SOSI-formatet, om datagrupper er sammenknyttet geometrisk og om flatene er korrekte. Det kontrolleres også om de respektive datagruppene i filene er i samsvar med gjeldende produktspesifikasjoner.

SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder, og man kan derfra kjøre SOSI-kontroll. SOSI-kontroll kan også kjøres separat, men da uten visualisering. Begge programmene blir installert samtidig.

Hvis du har en versjon av SOSI-kontroll/SOSI-vis som er eldre enn siste versjon, 46B, datert 07. mai 2020, må du oppdatere. Litt informasjon om den siste versjonen av SOSI-kontroll:

  • Mulighet for å deaktivere advarsler om blindnoder (opsjon)
  • Baserer seg på nytt FYBA-bibliotek (rammeverk)
  • For å unngå problemer med administrator-rettigheter i Windows 7, lagres siste oppsett på brukerens område

De som allerede har installert programmene SOSI-vis og SOSI-kontroll, får automatisk oppdatering av programmene fra menyen Hjelp i SOSI-vis. I versjonskontrollen oppdateres også definisjonsfiler for SOSI-kontroll.

Avinstaller den gamle versjonen, last ned installasjonsfilen, lagre denne på en temporær katalog, for eksempel på  C:\Temp, og kjør installasjonen derfra.

Det anbefales at man installerer programmene som foreslått under installasjonen. Ta en omstart av maskinen etter at installasjonen er ferdig. Start SOSI-vis. Første gangen får du en melding som sier "Finner ikke sist lagret oppsett [...]". Klikk bare OK, lukk programmet, og start SOSI-vis.

I enkelte tilfeller har noen opplevd at installasjonen eller versjonskontrollen ikke fungerer (brannvegg på maskinen). Man kan da starte programmet som administrator. Bruk høyre museknapp på ikonet, og velg "Run as administrator", eller "Kjør som Administrator".

Programmene kan benyttes for operativsystemene Windows 10, Windows 7, Windows XP, og Windows Vista. Microsoft NET-Framework, nyeste versjon, bør være installert på maskinen.

Ta kontakt med Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 dersom du får problemer med installasjonen eller bruken av programmene.

SOSI-kontroll og definisjonsfiler

Definisjonsfiler lastes ned automatisk gjennom versjonskontroll. Programmet oppdager nye definisjonsfiler, og man får opp et skjermbilde for å starte versjonskontrollen.

Definisjonsfilene er bygget opp i en katalogstruktur under C:SOSI-kontroll\def. Katalogstrukturen inneholder definisjonsfiler etter gyldige SOSI-versjoner for Arealis, Fagområde, FKB, Kartdata, Produktspes, SOSI del 2 -  Generell objektkatalog, og Vegdata.

Definisjonsfilene er laget slik at de kontrollerer innholdet på SOSI-datafiler etter den spesifikasjonen som er valgt. Det anbefales at man benytter definisjonsfiler for produktspesifikasjoner etter hvert som disse finnes.