Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Partene i samarbeidet er kommuner, fylker og nasjonale etater som er leverandører og brukere av geografiske data og online-tjenester.

Det finnes felles tekniske og administrative forpliktelser basert på geodataloven og felles avtalte krav i samarbeidet. Utviklingen av samarbeidet er forankret i geodataloven og tilhørende forskrift.

Regjeringen har det overordnede ansvaret for Norge digitalt, og generelle føringer gis gjennom statsbudsjettet.

Trykk på ikonene under for å lese mer om hva det innebærer å være part i Norge digitalt, og for å se de ulike foraene og arbeidsgruppene.

teaser-icon
Parter

Hvem er parter i Norge digitalt, hvem kan bli parter og hvilke avtaler gjelder. Vilkår for studenter og læresteder.

teaser-icon
Forumer og arbeidsgrupper

Programmer, referater og annen informasjonen fra foraer og møteplasser i Norge digitalt er samlet her