Nasjonal geodatakoordinator

Kartverket har fått i oppgave å koordinere arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i rollen som geodatakoordinator.

Hovedoppgaven til geodatakoordinator er å koordinere arbeidet med å dele data mellom de mer enn 600 deltakende virksomhetene og partene i Norge digitalt-samarbeidet. Det innebærer å etablere fellesløsninger, organisere møteplasser, etablere og vedlikeholde avtaleverk, samt veilede.

Kartverket skal også på vegne av de deltakende virksomhetene inngå avtale om deling av geodata og tilhørende tjenester med offentlige myndigheter i andre EØS-stater og i EU- og EØS-organ.

Kartverket har ansvar for å tilrettelegge og drifte felles nasjonale løsninger som skal gjøre effektiv deling av data mulig både nasjonalt og internasjonalt - i samsvar med nasjonalt rammeverk og INSPIRE-direktivet.