Slik bruker du Geonorge

Enkelte ord, begreper og formuleringer på Geonorge kan være vanskelige å forstå.

Denne siden skal hjelpe deg med forklaringer på noen av disse ordene, og være til hjelp ved bruk av Geonorge og nedlasting av data.