Kartprojeksjoner og koordinatsystemer

Fordi jorden ikke er flat som et papirkart eller en PC-skjerm, så må kartdataene projiseres over til et to-dimensjonalt koordinatsystem, noe som et stort antall ulike kartprojeksjoner løser på forskjellige måter.

I Norge bruker vi vanligvis koordinatsystemet "EUREF89 UTM sone 33", hvis vi skal jobbe med kart som dekker hele Norges fastland. De forskjellige koordinatsystemene vil i ulike sammenhenger refereres til ved en kode som finnes i det internasjonale EPSG-registeret.

I mange kartverktøy kan du endre kartfiler som er i ulike koordinatsystemer, til et felles koordinatsystem. Da kan du se kartdataene samlet. Husk likevel på at det i enkelte tilfeller vil kunne gi større unøyaktighet og det kan gå utover programmets ytelse. For raster data kan det gi en dårligere visuell fremstilling. Tenk gjennom bruksområdet for dataene før du velger koordinatsystemet du laster dem ned i.

Noen datasett har også høydeangivelse i kartdataene. Disse datasettene har en referanse til et såkalt "vertikalt datum" for å angi "høyde null". Datum kan enten være NN54 eller NN2000. Høydeforskjellene i de to systemene vil gjerne være rundt 30-40 cm. Normalt brukes NN2000 i data lastet ned fra Geonorge.

Hvilket koordinatsystem skal jeg velge?

For Norge anbefales disse koordinatsystemene:

  • EUREF89 UTM sone 33 (EPSG 25833) - Koordinatsystemet anbefales for hele fastlands-Norge og Svalbard.
  • EUREF89 UTM sone 32 (EPSG 25832) - Koordinatsystemet anbefales for Sør-Norge til og med Trøndelag.
  • EUREF89 UTM sone 35 (EPSG 25835) - Koordinatsystemet anbefales for Troms og Finnmark.
  • EUREF89 UTM sone 29 (EPSG 25829) - Koordinatsystemet anbefales for Jan Mayen.
  • EUREF89 NTM sone 5 – 30 (EPSG X) - Koordinatsystemet brukes blant annet i byggbransjen og av andre som krever stor nøyaktighet.

 

For Europa og havområder anbefales disse koordinatsystemene:

  • EUREF89 Lambert Azimutal Equal Area Europe (EPSG 3035) - Koordinatsystem for hele Europa i alle målestokker. EU-krav
  • EUREF89 Lambert Conformal Conic Europe (EPSG 3034) - Koordinatsystem for hele Europa i små målestokker. EU-krav
  • WGS84 North Pole LAEA Europe (EPSG 3575) - Passer for den nordlige halvkule nord for 45°N, inkludert Arktis.

 

Relaterte temaer: