Laste ned data

Hvis du skal analysere eller virkelig gå i dybden for å utforske et datasett eller av andre grunner ønsker å få dataene inn i din egen løsning, kan du laste ned datasettene fra Geonorge.

De fleste datasett finnes som vektordata uten ferdig definert symbolisering. Slik symbolisering må gjøres av den enkelte bruker i det verktøyet brukeren leser datasettet inn i. Hvis du heller vil se på ferdig symboliserte kart, med muligheter for enkel undersøkelse av datasettets egenskaper, gå til "Se på kart" i stedet.

Når du laster ned datasett må du også bestemme deg for hvilke formater, projeksjoner og områdeinndelinger du ønsker. 

Webnedlasting gjennom Geonorge

I Kartkatalogen kan du «plukke» alle de datasettene du vil laste ned, før du klikker deg videre til selve nedlastingssiden. Dataene du vil laste ned merker du med dette symbolet:

Grønn sky med pil

Her velger du så område, projeksjon og format før data blir tilgjengelig for nedlastning fra nettsiden. Webnedlasting anbefales om du ikke laster ned data veldig ofte, og er den nedlastingsløsningen som er enkleste å bruke. Her får du tilgang til alle data i Geonorge.

 

Legge filer til nedlasting

I Kartkatalogen kan du finne frem til og velge de datasettene du vil laste ned, før du klikker deg videre til nedlastingssiden. Datasettene som kan lastes ned direkte fra Geonorge, er merket med:

Grønn sky med pil

Når et datasett er valgt, kan du ta fortsatt ta bort datasettet ved å klikke på dette symbolet:


 

Søk i kartkatalogen for å finne ønskede datasett til å laste ned

Etter hvert som du klikker på symbolene for "Last ned" eller "Fjern nedlasting", vil "nedlastingsskyen" øverst i menyen vise antallet datasett som er lagt til nedlasting.

Når du klikker på "nedlastingsskyen" vises en meny hvor du kan fjerne valgte datasett, eller "Åpne nedlastinger" og gå videre til selve nedlastingssiden:

 Kartkatalogen - viser hvordan en kan gå til nedlasting av valgte datasett

Her ser du en oversikt over hvilke datasett du valgt til nedlastning og du kan trykke på "Åpne nedlastinger" for å gå videre til nedlastningssiden.

 

Bestille/laste ned filer

På nedlastingssiden velger du område, projeksjon og format, før dataene blir tilgjengelige for nedlasting fra websiden. Hvis du har flere datasett til nedlasting, kan du gjøre fellesvalg om område, projeksjon eller format.

 Viser nedlastingsmodulen hvor en angir fellesvalg for nedlastingsfiler

Fellesvalg for alle datasettene som skal lastes ned er praktisk når du skal laste ned flere datasett.  Gule trekanter med tall betyr at noen av valgene for datasettet ikke er gjort enda.

Av ulike grunner vil ikke alle fellesvalg være mulig for alle datasett. En grønn hake vil vises om alle krav er oppfylt, og en gul varseltrekant vises hvis enkeltvalg mangler. Du klikker på pilen foran datasettnavnet for å ekspandere og se individuelle valg for det enkelte datasett.

 

 Utsnitt fra nedlastingsmodulen

I dette tilfellet ser vi for eksempel at PostGIS mangler som format for N2000 kartdata, og brukeren må velge blant de andre tilgjengelige formatene som tilbys. "Last ned"-knappen blir ikke aktiv før alle datasett har gyldige valg for område, projeksjon og format.

Når valgene dine er gyldige for alle datasettene, vil du en få opp en grønn hake. Er det avvik mellom felles valg for nedlasting og valg som er gjort for de enkelte datasettene, vil du få informasjon om dette. Du må også oppgi hvilken brukergruppe du tilhører og hvilket formål/bruksområde du har for datasettene som du skal laste ned. Etter dette, vil "Last ned"-knappen bli aktiv.

Utsnitt fra nedlastingsmodulen hvor alle valg unntatt ett er gyldig med tanke på nedlasting av filer

 


 

Utsnitt fra nedlastingsmodulen hvor alle valg er gjort med tanke på nedlasting av filer

Laste ned datasett fra eksterne løsninger

Enkelte data du finner i Geonorge, kan kun lastes ned fra dataeiers egne websider. Ulike dataeiere vil ha ulike nedlastingsløsninger med egne grensesnitt. I Kartkatalogen er disse merket med dette symbolet:

Grønn pil inni firkant

Massiv-nedlastingsløsning (nedlastbar applikasjon)

Massiv-nedlastingsløsning er et kartprogram som må installeres lokalt på din egen PC. I dette programmet kan du velge hvilke datasett du ønsker å laste ned, og sette opp automatisk nedlastning av nye, oppdaterte versjoner av datasettet. Det krever noe teknisk innsikt å ta i bruk dette programmet, og det bør brukes om du laster større mengder data på jevnlig basis. De aller fleste data i Geonorge er tilgjengelige gjennom denne applikasjonen. Les mer om massiv-nedlasting og installer applikasjonen.

Geonorge nedlastings-API

Geonorge nedlastings-API er basert på REST og JSON, og er det samme API-et som ligger bak webnedlastingen i Geonorge. Det krever gode kunnskaper innen programmering for å benytte seg av dette API-et, men det kan brukes til å lage din egen webnedlasting eller automatisere nedlasting fra Geonorge. API-et gir tilgang til alle data som distribueres gjennom Geonorge. Det gir også tilgang til datasett som leveres direkte fra etater som selv har implementert Geonorge nedlastings-API. Dette gjelder en rekke datasett fra NGU, NIBIO og Miljødirektoratet. Her kan du lese mer om Geonorge nedlastings-API.

ATOM feed

ATOM feed er et XML-basert filformat som gir mulighet for å abonnere på oppdaterte datasett. I XML-filen vil alle datasett listes opp med oppdateringsdato, informasjon om datasettet og en nedlastningslenke. Noen weblesere vil kunne vise denne tjenesten på en oversiktlig og fin måte ved hjelp av et programtillegg (plugin), men grensesnittet er mest egnet for å programmere imot. ATOM feed gir tilgang til de fleste data i Geonorge. Les mer Geonorge ATOM Feed her.

Nedlasting fra kartapplikasjoner (WFS/WCS)

Data fra Geonorge kan også leses direkte inn i kartapplikasjoner via standardiserte grensesnitt som Web Feature Service (WFS) og Web Coverage Service (WCS). En rekke kartprogram har støtte for disse grensesnittene, og gir deg mulighet til å laste ned hele filen eller velge et utsnitt av data som lastes ned. Dette er et HTTP-basert grensesnitt som kan programmeres mot enten for å laste ned data, eller for å vise datasettet grafisk i et kart. Men tilgjengelig format vil kun være GML, da det her er en binding mellom tjenestetype og format. Ikke alle datasett i Geonorge er tilgjengelig gjennom dette API-et.