ATOM feeder

ATOM feed er satt opp for alle data som distribueres i Geonorge. Disse feedene kan brukes av systemer for å hente ut ferdigproduserte filer i flere formater fra Geonorge. Det er også mulig å laste ned filer manuelt ved å bruke ATOM feed som en filbrowser fra nettleseren.

Det er også mulig å laste ned filer manuelt ved å bruke ATOM feed som en filbrowser fra nettleseren. Oversikt over alle datasett-feedene fås gjennom tjenestefeeden http://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Tjenestefeed.xml.

Daglig oppdatering

Tjenestefeeden er også tilgjengelig som en "cache-tjeneste" som oppdateres to ganger daglig. Denne egner seg bedre til å programmere opp mot, ettersom responsen er mye raskere enn den dynamiske versjonen.

Dette er versjonen blant annet brukes i vår klient for massiv nedlasting, som er tilgjengelig som XML: https://nedlasting.geonorge.no/geonorge/Tjenestefeed_daglig.xml

Flere atom feeds

Både NGU, NIBIO og Miljødirektoratet tilbyr nedlasting gjennom Atom feed. Disse er også tilgjengelig gjennom Geonorge massivnedlastingsklient. Her ser du alle feedene