Klient for massiv nedlasting

Hvis du skal laste ned mye data - eller gjenta det ofte - kan du ha nytte av Geonorges klient for massiv nedlasting

Klienten er under utvikling, og vil utbedres på bakgrunn av innspilll fra brukerne.

Last ned klienten her

Du finner også siste versjon av klienten på Kartverkets GitHub

Se endringene som har funnet sted i de siste versjonene av klienten i Geonorges versjonslogg.

Endringer som kommer i senere versjoner

  • Forbedringer i grafisk brukergrensesnitt slik at det blir lettere å finne ønsket datasett

Slik fungerer det

Løsningen foreligger i form av et desktop-program som lastes ned til egen maskin.  Dette programmet tilbyr et grensesnitt hvor du søker frem dataene du er interessert i og velger hvilke filer du vil laste ned. Deretter kan du sette opp programmet til å laste ned nye, oppdaterte data ved jevne mellomrom. Da sikrer du at nye filer hele tiden blir lastet ned lokalt på egen maskin.

For å få lastet ned tilgangsbegrensede data, som for eksempel FKB-data, legger du BAAT-brukernavn og passord  inn under "Innstillinger" i programmet.  Det første programmet brukes til å starte program nummer to, som står for selve nedlastingen. Les mer om hvordan du bruker programmene.