Formater

Når du skal laste ned data fra Geonorge, må du som regel velge mellom flere formater. Dette er fordi ulike kartprogrammer bruker ulike formater.

Hvordan det enkelte datasett er bygget opp vil dessuten påvirke hvilke formater datasettet tilbys i. De aller fleste datasettene finnes som vektordata. Det betyr at geometrien består av punkt, linjer eller flater. Rasterdata, derimot, består av ruter eller piksler med en gitt verdi. Et eksempel på vektordata kan være høydedata med høydekurver representert som linjer og topper representert som punkt. Et eksempel på rasterdata kan være flyfoto, eller en bildefil (TIFF/JPG) som består av en fargeverdi for hver piksel i bildet.

I Geonorge finnes de fleste vektordatasettene som SOSI-filer og GML-filer. Mange datasett finnes også som filgeodatabaser (FGDB). Cirka en tredjedel av vektordataene finnes også som postgis-databaser. Noen geografiske inndelinger, for eksempel landsdekkende filer, kan bli så store i volum at de ikke er egnet for distribusjon som SOSI og GML, men vil da kun være tilgjengelige som FGDB eller postgis. Noen datasett som har spesielle bruksområder, kan også være tilgjengelig på andre formater. Dette er de mest brukte filformatene:

SOSI

SOSI er det nasjonale formatet for utveksling av geografisk informasjon i Norge. Det finnes få verktøy for å se på, symbolisere eller gjøre analyse på SOSI-data, men det finnes en rekke verktøy som kan importere SOSI-data inn i sine systemer. Les mer om bruk av SOSI-filer.

GML

GML er et internasjonalt XML-basert format for utveksling av geografisk informasjon. Det finnes mange verktøy for å se på, symbolisere eller gjøre analyse på GML-data, men komplekse data kan være en utfordring i enkelte systemer. Det finnes sregler for hvordan et datasett skal realiseres fra en datamodell (UML) til GML-formatet. GML-data kan valideres gjennom standard skjemavalidering eller ved hjelp av verktøy, som Geonorge GML-validator, som også validerer geometri med mer.  

Filgeodatabase (FGDB)

Filgeodatabase er et format utviklet for ESRI-baserte løsninger (ArcGIS). Det finnes mange verktøy som kan se på, symbolisere eller gjøre analyse på filgeodatabaser.

PostGIS

Bruk av dette formatet krever at bruker har installert Postgis-programvaren. Nedlastet fil (SQL) må kjøres mot installert Postgisdatabase.

GeoJson

Dette er et format for enkle representasjoner av geometri med tilhørende egenskaper. Det er et anvendelig og populært format for webutviklere og er støttet av en rekke ulike applikasjoner og programmeringsgrensesnitt.

GPX

GPX-formatet brukes stort sett til ruter og waypoints for GPS.

GeoTIFF/TIFF

GeoTIFF/TIFF brukes på rasterfiler som for eksempel flybilder, terrengmodeller visualisert som fjellskygge (relieff) og ferdig symboliserte rasterkart som N50 kartdata.

DEM

DEM er et format for distribusjon av terrengmodeller. Formatet brukes kun på høydedata.

  • Laserdata (LAS/LAZ)
  • XYZ (ENH, NED)

 

Relaterte temaer: