NedlastingsAPI-et

Bestilling og nedlasting av data fra Geonorge skjer gjennom et API som er basert på arbeid gjort hos flere dataeiere i Norge digitalt-samarbeidet. API-et brukes som et felles grensesnitt der ulike systemer i Norge kan bestille data av hverandre, slik at andre systemer kan bestille data direkte fra Geonorges kartkatalog.

Hvor finner jeg nedlastingsAPI-et?

NedlastingsAPI-et finner du på http://nedlasting.geonorge.no/Help.

Hvordan tilby data for nedlasting?

Geonorges kartkatalog har en løsning for sentral bestilling  og  nedlasting  av datasett fra flere Norge digitalt-parter. Det må tilbys et nedlastingsAPI for at dataene skal bli tilgjengelige i Geonorge nedlasting.

Oversikt over nedlastingsAPI

 

Kartkatalogen i Geonorge

I Kartkatalogens handlekurv kan brukeren velge projeksjon, format, områder eller egendefinert polygon fra andre nedlastingsAPI-er. Til slutt sendes en bestilling om å produsere de ønskede datasett.

Datasettene som velges ut legger seg i handlekurven

Dokumentasjon av løsningen som implementerer Geonorge nedlastingsAPI-et er lagt ut på Kartverkets område på GitHub. Bak denne løsningen er FME og egenutviklede rutiner som fyller nedlastingsAPI-et med datasett. Nøkkelen for nedlastingsAPI-et er metadataUuid. Ved å legge denne nøkkelen til nedlastingsAPI-et vil returen vise hvilke muligheter det enkelte datasettet kan levere. Brukeren vil få en liste med mulige valg og URL for innsending av bestilling.

Her er eksempel på kall som gir oversikt over hva som kan leveres for administrative enheter (metadatauuid=041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b)

GET https://nedlasting.geonorge.no/api/capabilities/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b
{
"supportsProjectionSelection": true,
"supportsFormatSelection": true,
"supportsPolygonSelection": false,
"supportsAreaSelection": true,
"_links": [
{
"href": "https://nedlasting.geonorge.no/api/codelists/projection/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b",
"rel": "https://rel.geonorge.no/download/projection" },
{
"href": "https://nedlasting.geonorge.no/api/codelists/format/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b",
"rel": "https://rel.geonorge.no/download/format" },
{
"href": "https://nedlasting.geonorge.no/api/codelists/area/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b",
"rel": "https://rel.geonorge.no/download/area" },
{
"href": "https://nedlasting.geonorge.no/api/order",
"rel": "https://rel.geonorge.no/download/order"
} ]
}

Hva som kan leveres for det aktuelle datasettet styrer hvilke valg som er mulige i Geonorge handlekurven. For eksempel støtter ikke Administrative enheter Norge valg av egendefinert område med polygon. Det gjør derimot datasettet Kulturminner - Brannsmitteområder.

I kartet kan ønsket område velges

Når  brukeren har gjort sine valg, sendes det en http POST request for bestilling av datasettet. Hvis resultatet er ferdigproduserte filer,  vil lenken til disse filene sendes brukeren umiddelbart. Hvis det ikke foreligger ferdigproduserte filer, vil det sendes en lenke til datasettet på e-post, så snart filen med datasettet er produsert.

Filene kan lastes ned

 

Oppdatere metadata for nedlasting

Kontakt post@norgedigitalt.no