Se på kart

Ferdige symboliserte kart er enklest å bruke hvis man bare skal se på kart. Har du lastet ned data, må du symbolisere selv.

Ferdig symboliserte kart finner du i ulike applikasjoner på websider på Internett, som for eksempel norgeskart.no eller i Geonorges egen kartløsning. Hvis du har et kartprogram på datamaskinen din, kan du også koble deg opp mot "karttjenester" (API-er)  som du finner på Geonorge.

Se på kart i Geonorge sin kartløsning

I Kartkatalogen kan du «legge til» datasett som du ønsker å se på i Geonorges egen kartløsning. Her kan du velge datasett som har en tilknyttet visningstjenste (WMS). Ikke alle datasett har en slik visningstjenste. Datasett som kan vises i Geonorge har symbolet:

Grønt kryss inni omvendt dråpeform

Se på kart i fagetaters og kommuners kartløsninger

Mange nasjonale fagetater har svært gode kartinnsynsløsninger hvor egne datasett blir presentert på en god måte. Ofte tilbyr de også brukeren dertil egnede verktøy for å visualisere og analysere dataene. Det samme gjelder også for kommuner, fylkeskommuner og statsforvalteren. Du finner lenker til disse kartløsningene i Geonorge. Alle sammen listes dessuten opp hvis du velger "Applikasjon" i filteret til venstre side av Kartkatalogen. I Geonorge markeres slike kartløsinger med dette symbolet:

Rød pil inni rød firkant

Se på kart i eget kartverktøy

Det finnes mange ulike typer programvare som kan installeres på egen maskin og som kan visualisere kartdata. Noen koster penger og andre er gratis. De fleste kartverktøyene kan lese inn karttjenester direkte fra Geonorge eller dataeieres egne løsninger, samt vise data som er lastet ned eller lagret på egen datamaskin. Disse kartverktøyene er ikke alltid så enkle å bruke, og krever noe kunnskap eller vilje til å sette seg inn i teknologien. Les mer om Programvare for kartdata.

Se på kart på mobiltelefonen

Geonorge har også en mobilvennlig visning, men denne egner seg ikke like godt til å se på kart. Hvis du likevel vil bruke mobiltelefonen til dette, bør du bruke kartløsningen liggende for å få med alle menyer, og bruke den stående for å se på og navigere i kartet. Det finnes andre webløsninger eller mobil-apper som er bedre egnet til å se på kart. For turbruk kan Kartverkets app "Hvor?" være nyttig.

Se på papirkart (utskrift av kart)

Geonorge har ingen avansert utskriftsfunksjonalitet. Det er kun mulig å skrive ut fra kartløsningen ved bruk av nettleserens egen utskriftsfunksjon. For utskift av kart til turbruk anbefaler vi Norgeskart eller ut.no.