Distribuere data gjennom Geonorge

I utgangspunktet er Geonorge etablert for å dele digitale kartdata mellom offentlige etater og offentlige administrative myndigheter i Norge som er medlemmer av Norge digitalt, men det distribueres også åpne data fra ulike nasjonale organisasjoner.

Med mindre det foreligger gode grunner for det (for eksempel økonomiske eller sikkerhetsmessige begrensninger), skal alle kartdataene være fritt tilgjengelige for allmennheten. Alle data skal uansett registreres med metadata i Geonorge. Private leverandørers kartløsninger, og som krever betaling, er i dag ikke en del av datagrunnlaget i Geonorge.

Distribusjonsmåter

  • Lenke til ekstern nedlastingsløsning

Datasettbeskrivelser (metadata) presentert i Geonorge og lenke til nedlastingsside

  • Egen nedlastingsløsning, men integrasjon med Geonorge ved bruk av Geonorge nedlastings-API. Ferdige filer for datasett som lastes ned genereres fra dataeier, men tilbys gjennom Geonorge nedlastings-API og Geonorges nedlastingsløsning.
  • Kopiering/synkronisering av filer fra dataeier til Geonorge. Datasett distribueres uendret videre gjennom Geonorge sin nedlastingsløsning
  • Full distribusjon gjennom Geonorge vil si at data leses fra originaldatabasen, og lastes inn i Geonorge distribusjonsdatabase. Her genereres filer for nedlasting og datasett tilbys til brukerne gjennom standardiserte tjenester/API-er. Datasettene omstruktureres og leveres i henhold til den definerte produktspesifikasjonen.

Alle metadata i Geonorge høstes til Felles kartkatalog på data.norge.no