Åpne og tilgangsbegrensede data

Det finnes flere tilgangsnivåer til data i Geonorge.

De fleste dataene i Geonorge er åpne data. Det vil si at de er gratis, og kan lastes ned uten at du trenger å registrere deg.  Noen datasett er tilgangsbegrenset, og er kun tilgjengelige for deltakere i Norge digitalt. Hvis du ikke er Norge digitalt-medlem, men ønsker tilgang til disse dataene, må du kontakte en av Kartverkets forhandlere. Enkelte datasett er ikke tilgjengelig for nedlasting grunnet lovpålegg (sikkerhet, personvern osv). Ta kontakt med dataeier direkte for å bli vurdert om en er berettiget tilgang.

Åpne data

De fleste tematiske datasettene fra kommuner, nasjonale etater og Kartverket er åpne og gratis. Datasett eller API-er som er åpne vises med grønn åpen hengelåsGrønn åpen hengelås.

Tilgangsbegrensede data

Det er økonomiske eller forretningsmessige forhold som gjør at enkelte datasett er tilgangsbegrenset. For eksempel gjelder dette FKB-data, hvor en del av finansieringen av kommunenes arbeid med datagrunnlaget gjøres gjennom brukerbetaling. Datasett eller API-er som har tilgangsrestriksjoner vises med gul lukket hengelåsGul, lukket hengelås.

Skjermede data

Svært få av datasettene i Geonorge er skjermet. Dette er begrunnet med særlige sikkerhetshensyn, fare for liv og helse, eller hensyn til rikets sikkerhet som gjør at dataene ikke er åpne. Ta kontakt med dataeier for å høre om du kan få tilgang til dataene. Datasett eller API-er som er skjerma vises med rød lukket hengelåsRød, lukket hengelås.