Er dataene i Geonorge oppdaterte?

Datasettene som lastes ned fra Geonorge er kopier av originaldatabasene. Metadataene i Geonorge forteller deg når datasettene sist ble oppdatert. Hvor ofte datasettene oppdateres vil stort sett avhenge av hvor ofte originaldatabasen oppdateres. I noen tilfeller kan oppdateringsfrekevensen bli styrt av datamengden, fordi store datasett har lang prosesseringstid.

Noen datasett oppdateres hvert kvarter, mens andre oppdateres daglig eller ukentlig. Noen datasett lages som årsversjoner og vil ikke bli oppdatert mer enn en gang i året (for eksempel statistiske data), mens andre datasett vil bli oppdatert kun når det gjøres endringer i originaldatabasen. For enkelte store datasett vil også landsdekkende filer eller fylkesvise filer oppdateres sjeldnere enn kommunevise filer. Dette skal komme frem av metadataene. Noen datasett har nedlastbare filer som blir oppdatert hver natt, selv om ikke alle filene har endringer i seg.

Eksempler på ulike oppdateringsregimer:

  • Matrikkelen oppdateres hvert kvarter i Geonorges distribusjonsdatabase, mens filer genereres hver natt. Dette vil si at hvis du bruker WFS-tjeneste eller bruker nedlastingsløsning og velger nedlastingsområde fra kartet, vil du få helt oppdaterte data. Laster du ned kommunefil, så vil den være produsert i løpet av natta, og være noen timer gammel.
  • FKB-data
  • Temadata fra etater