API-er for datadeling

Programmeringsgrensesnitt som muliggjør strømming av data direkte fra kilden

I mange sammenhenger er det vanlig at en laster ned data til eget bruk. Dette er i mange tilfeller praktisk, men ønsker  vi å jobbe med de mest oppdaterte dataene kan det være krevende å hele tiden holde data fra ulike kilder i synk. Derfor ønsker vi gjerne å kunne lese oppdaterte data direkte fra kilden. Dette er ikke alltid like lett i praksis, særlig hvis det gjelder store datamengder som skal analyseres. Teknologien utvikles stadig raskere og nye skybaserte løsninger vil trolig kunne gi oss nye og bedre muligheter på dette området.

Imidlertid så finnes det en god del API-er som er tilgjengelig i dag også. Informasjon om disse API-ene er koplet mot datasettene  som du kan søke opp i Geonorge, slik at du selv kan vurdere hvordan du vil ha tilgang tildatasettene, gjennom nedlasting eller strømming gjennom API-er.  Du kan også søke på APIene direkte i Geonorge.

Den enkleste formen for datadeling er gjennom APIer som gir ferdige kartbilder. Disse APIene gir kun innsyn i ferdig symboliserte kart. Eksempler:

  • WMS/WMTS
  • Cache

 

Hvis en ønsker tilgang til selve dataene for oppnå mer innsikt eller å gjøre analyse, er det andre aktuelle API-er som:

  • WFS
  • WCS
  • REST

 

 Nye APIer som er under etablering og som vil bli fremtidens foretrukne APIer for datadeling:

  • OGC APIer