GISTools

GISTools er et verktøy for å generere mappingregler fra UML-modeller til for eksempel databaseskjemaer. Ved bruk av GISTools kan man blant annet generere en PostGIS databasetabellstruktur direkte fra en UML-modell.

GISTools for UML er en utvidelse av Sparx Enterprise Architect som gjør det enkelt å realisere SOSI produktspesifikasjoner via ArcGIS, PostGIS, Geoserver, Deegree og FME. GISTools hjelper deg med modelldrevet utvikling mot GIS.

 

Mer informasjon om bruk og lisenser finnes på:  

https://arkitektum.no/product/gistools-for-uml/