Andre API-er

Her listes API-er, som er relativt ukompliserte, og derfor ikke har behov for egne sider med full dokumentasjon

DCAT

API som tilbyr metadata fra Geonorge på standarden DCAT. Dette APIet brukes for eksempel av FellesDatakatalog for å høste metadata fra Geonorge til egen portal.