API for tjenestestatus

Dette er et API for status på tjenester med metadata

API-et over verktøyet "Tjenestestatus" returnerer detaljert informasjon om status på tjenester som har metadata på Geonorge, basert på kriterier satt av nasjonal geodatakoordinator.  Dette kan blant annet brukes av systemeiere for å overvåke om tjenestene de benytter fungerer som ønsket.

Se status for tjenestene

Se dokumentasjon for APIet (pdf)

Eksempelkall:

https://status.geonorge.no/monitorApi/serviceDetail?uuid=666e4559-60bf-4a1d-9e72-c43502a9a58b