Nye OGC API-er

I Norge har vi de siste 20 årene i stor grad benyttet oss av API-er og formater fra OGC (og ISO) for å sikre utveksling av geografisk informasjon på en standardisert form. Dagens API-standarder har vært nyttige for bransjen i lang tid, men nå er en ny generasjon API under utvikling, som gjør bransjens geografiske standarder mer på linje med dagens generelle IT-standarder. API-ene er JSON-baserte og følger "Open API Specification", som har blitt en vanlig standard, både nasjonalt og internasjonalt, for å presentere og dokumentere moderne REST-APIer.

I 2017 publiserte W3C (World Wide Web Consortium ) "Data on the Web Best Practices". Dokumentet inneholder "beste praksis" relatert til publisering og bruk av data på nettet, og presiserer blant annet at data skal være synlige og forståelige både for mennesker og maskiner.

Senere samme år publiserte OGC sammen med W3C dokumentet "Spatial Data on the Web Best Practices".  Dette dokumentet gir råd om beste praksis knyttet til publisering av geografiske data på nettet. Altså bruk som ivaretar den romlige dimensjonen.

OGC-standardene er basert på det sistnevnte dokumentet.