CSW

CSW er en åpen internasjonal standard for uthenting, innlegging, endring og sletting av metadata. Geonorge benytter programvaren Geonetwork som metadatamotor, og denne støtter CSW 2.0 fullt ut.

Alle CSW-kall kan benyttes for å kommunisere med kartkatalogen (metadataene) i Geonorge. Kun for innlegging, endring og sletting behøves det brukernavn og passord. Det er mulig å teste ut CSW mot Geonorge i betamiljøet fra dette tilgangspunktet. Påloggingsinfo for bruk av CSW mot Geonorge i produksjonsmiljøet kan søkes fra post@norgedigitalt.no.