API for objektkatalogen

API-et mot objektkatalogen tilbyr tilsvarende søkemuligheter som for kartkatalogens API

API-et mot objektkatalogen tilbyr tilsvarende søkemuligheter som for kartkatalogens API, som returnerer innholdet i objektkatalogen på et maskinlesbart format.

SøkeAPI-et mot objektkatalogen er dokumentert på https://objektkatalog.geonorge.no/help

Eksempelkall:

https://objektkatalog.geonorge.no/api/search?text=adresse

returnerer alle adresse-objekter som er beskrevet i SOSI objektkatalogen.