API-er for registrene

Ved hjelp av dette API-et kan du søke mot hele registeret eller mot det enkelte underregister.

Alle mulighetene er dokumentert på https://register.geonorge.no/help

Eksempelkall på bruk av dette API-et:

http://register.geonorge.no/api/register/produktspesifikasjoner returnerer alle produktspesifikasjoner som er registrert i Geonorge i XML-format.

http://register.geonorge.no/api/register/epsg-koder returnerer alle EPSG-koder som ligger i registeret i Geonorge.

Eget kodeliste-API finner du på: https://api.geonorge.no/codelist/docs/index.html