X

Hjelp oss å gjøre geonorge.no bedre!


Vi har laget en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan DU synes det er å bruke geonorge.no. Undersøkelsen tar 2-3 minutter. Vil du delta?

 

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Partene i samarbeidet - kommuner, fylker og nasjonale etater - er leverandører av geografiske data og online-tjenester.

Det finnes felles tekniske og administrative forpliktelser basert på geodataloven og felles avtalte krav i samarbeidet. Utviklingen av samarbeidet er forankret i geodataloven og tilhørende forskrift.

Regjeringen har det  overordnede ansvaret for Norge digitalt, og generelle føringer gis gjennom statsbudsjettet.

Trykk på ikonene under for å lese mer om hvordan Norge digitalt er organisert og se hvem som er parter.