Organisering nasjonalt

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig fagdepartement for gjennomføringen av Norge digitalt-samarbeidet

KDD skal sikre at løsningene og prinsippene som legges til grunn for samarbeidet følger de intensjonene som ble trukket opp i stortingsmeldingen om Norge digitalt. Departementet skal bidra til å videreutvikle samarbeidet i tråd med nasjonale mål og til beste for deltakerene.

KDD skal også følge opp samordningen av de nasjonale partene i Norge digitalt gjennom etatenes departementer og mot representanter for de ikke-statlige partene. Oppfølgingen av de nasjonale partene gjennomføres av infrastrukturavdelingen i Kartverkets landdivisjon.

Se oversikten over nasjonale parter (pdf)