Organisering regionalt

Kommunene, fylkeskommunene og energisektoren er regionale parter i Norge digitalt-samarbeidet.

De regionale partene følges opp av Kartverkets fylkeskartkontor.

Hvert fylke har etablert et fylkesgeodatautvalg. Utvalget skal sikre en helhetlig gjennomføring av infrastrukturen i fylket med basis geodata, plan- og temadata. Fylkesgeodatautvalget utarbeider og vedtar en fylkesgeodataplan med tiltak for utvikling og bruk av geodata, og partene i fylket vedtar hvilke tiltak som skal iverksettes. Geodatautvalget samordner gjennomføringen, og datagrunnlaget i gjennomførte prosjekter inngår i kommunevise avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold av geodata (FDV-avtalene). Mange av disse utvalgene har også underliggende plan- og temadatautvalg. Det er utarbeidet en veileder for arbeid i plan- og temadatautvalgene (pdf).

Fylkeskartkontoret administerer Norge digitalt-arbeidet for fylkene, og utarbeider en geodataplan. Informasjon om disse finner du på det enkelte fylkeskartkontors nettside.

Statsforvalterne ivaretar sentralforvaltningens fylkesansvar, og skal sammen med geodatakoordinator (Kartverket) være en pådriver for økt bruk av geodata i kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning.

Kommunene er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Alle landets kommuner, med unntak av Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim deltar i Geovekst, men disse er likevel parter i Norge digitalt. I tillegg er alle fylkeskommunene parter i samarbeidet.

Energisektoren er part i Norge digitalt gjennom Geovekst-samarbeidet. Ikke alle energiselskapene deltar i Geovekst og er heller ikke er en del av Norge digitalt-samarbeidet.

Oversikt over regionale parter i Norge digitalt (pdf)