Parter i Norge digitalt

teaser-icon
Hvem kan bli part?

Hvem kan bli part i Norge digitalt?

teaser-icon
Studenter og læresteder

De fleste geodataene i Norge er gratis tilgjengelige. Norge digitalt-begrensede data er ikke lenger tilgjengelig for studenter og ansatte på læresteder, da avtalen ikke er fornyet.

teaser-icon
Avtaler og vilkår

Avtaler, maler og vilkår i Norge digitalt er samlet på denne siden