Slik jobber vi med standardisering

Gjennom standardiseringssekretariatet er Kartverket koordinator, rådgiver og standardiseringsorgan for geografisk informasjon

Utvikling av standarder

Standardiseringsarbeidet skal dekke samfunnets behov for standarder innen geografisk informasjon/ geomatikk, og behov for standarder i den geografiske infrastrukturen i Norge. Dette gjøres ved å utvikle standarder der dekkende nasjonale, europeiske og internasjonale standarder ikke finnes.

Styrende dokument

Dokumentet Prosess for utvikling av nasjonale bransjestandarder geografisk informasjon (pdf), som er et av Kartverkets styrende dokumenter, beskriver hvordan nasjonale bransjestandarder geografisk informasjon utvikles. Standarder utarbeidet i henhold til prosedyrene beskrevet i dette dokumentet betegnes som SOSI-standarder. Disse standardene eies og forvaltes av Kartverket som standardiseringsorgan.

Meld inn standardiseringsforslag

De som har faglige standardiseringsbehov som ikke er dekket, og som passer inn i "Standarder Geografisk informasjon", registrerer behovet i eget skjema (docx).

Søknaden sendes standardiseringssekretariatet for behandling og godkjenning.

Nye prosjekter, revisjoner og høringer

Prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder er åpne for deltakelse.

Se hvilke standardiseringsprosjekter og høringer som er i gang akkurat nå.

Standardiseringskomiteen for geomatikk

Standardiseringskomiteen for geomatikk er opprettet for å oppnå en løpende, formell kontakt med brukergrupper og fagmiljøer innen geografisk informasjon.

Standardiseringssekretariatet

Standardiseringssekretariatet er lagt til Kartverket og skal:

  • motta behov for ny standard, revisjon eller tilbaketrekking av standarder
  • lede og formidle behov til standardisering fra brukermiljøene til standardiseringskomiteen for geomatikk
  • fremme forslag til standarder for godkjenning i standardiseringskomiteen for geomatikk
  • drifte og forvalte infrastruktur i tilknytning til standardiseringsarbeidet (eks. registre)
  • lede standardiseringsforum i Kartverket, et forum som koordinerer Kartverkets syn på hvilke standardiseringsprosjekter som skal
  • igangsettes i tilknytning til standarder geografisk informasjon
  • kvalitetssikre harmoniseringen av standardene mot andre standarder nasjonalt og internasjonalt
  • sikre behandling av nye behov for standardisering i standardiseringsforum
  • utarbeide katalogen "Standarder geografisk informasjon" som gir oversikt over internasjonale, europeiske og norske standarder for
  • geografisk informasjon, samt nasjonale standarder utviklet av eller i regi av Kartverket.