Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Pågående høringer

NRL rapportering 2.0

Fristen for å sende inn høringskommentarer for denne er utvidet til 2. juli. Se informasjon på egne sider.

NVDB Vegnett Pluss

Den standardiserte produktspesifikasjonen NVDB Vegnett Pluss har vært på høring. Fristen for å sende inn høringskommentarer var 8. april. Det jobbes nå med å gå gjennom høringskommentarer.

Les mer om høringen på egne sider.

Prosess for revisjon og etablering av symboler

Standarden Prosess for revisjon og etablering av symboler 1.0 har vært på høring. Fristen for å sende inn høringskommentarer var 3. aprilDet jobbes nå med å gå gjennom høringskommentarer.

Les mer om høringen på egne sider

FKB 5.1

FKB 5.1 har vært på høring. Fristen for å sende inn høringskommentarer var 19. marsDet jobbes nå med å gå gjennom høringskommentarer.

Les mer om høringen på egne sider.

Pågående standardiseringsprosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Sammenstilte høringskommentarer etter høringer

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjekter det siste året:

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet hvis du ønsker tilgang til eldre høringer.

De siste gjennomførte standardiseringsprosjekter