Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Pågående høringer

Geodetisk grunnlag – koordinatbaserte referansesystemer og kvalitetssikring av grunnlagspunkt

Frist for å sende inn høringskommentarer er satt til 15. juni 2023. Under er det lenker til høringsdokumentet, et høringsbrev og kommentarskjema.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Pågående standardiseringsprosjekter

Sammenstilte høringskommentarer etter høringer

Høringskommentarer med tiltak/kommentarer i standardiseringsprosjekter det siste året:

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet hvis du ønsker tilgang til eldre høringer.

Avsluttede standardiseringsprosjekt

Disse standardene er nå tilgjengelig i Geonorge.