SOSI-referansegruppe

SOSI-referansegruppe er en distribusjonsliste som fungerere som en kontaktflate mellom Standardiseringssekretariatet og representanter fra bransjen.

Ved å melde deg inn vil du få informasjon rundt standardisering under SOSI.

Referansegruppen blir kontaktet ved ulike aktiviteter i standardiseringsmiljøet. Dette kan være invitasjon til å delta i prosjekter, høringer og informasjon om ferdigstilte standarder.

Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet hvis du ønsker i melde deg inn i denne gruppen.