Eldre årsversjoner av handlingsplan

Handlingsplaner fra 2019-2021 er tilgjengelig her.

Fra 2022 ble tiltaksplanen i Geonorge den til en hver tid gjeldende versjon. Det gjøres riktignok en årlig revisjon for å sikre at den er spisset mot prioriterte oppgaver, men endringer kan allikevel skje løpende.

Handlingsplaner fra 2021 og tidligere, ble presentert i pdf-format og finnes her.

Handlingsplan versjon 2021

Handlingsplan versjon 2020

Handlingsplan versjon 2019