Eldre årsversjoner av handlingsplan

Handlingsplanen revideres årlig og gjeldende versjon er 2021. Handlingsplan for 2019 - 2020 finner du under. Nivå 2 av handlingsplanen utgikk i 2020.