Handlingsplanens årsrapporter

Handlingsplanens årsrapporter gir en oversikt over status på framdrift, utfordringer og oppnådde resultater.

Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi består av enkeltstående tiltak som defineres i kategoriene sektorovergripende fellestiltak og sektorvise tiltak. Det utarbeides årsrapporter som beskriver arbeidet med tiltakene, overordnet utvikling og detaljer om enkelttiltak. Tiltakseiere rapporterer årlig gjennom egen løsning i Geonorge.