Geodataloven og INSPIRE

Geodataloven og Inspire direktivet er førende for arbeidet med geografiske data i Norge.

Geodataloven

Geodataloven er den viktigste loven som styrer oppbyggingen av den geografiske infrastrukturen. Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

Inspire

Inspire er en felles europeisk geografisk infrastruktur som skal sikre tilgang til offentlig forvaltede geodata, blant annet om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold.

INSPIRE har også en geoportal - INSPIRE geoportal.