Ny tjenestestruktur

Informasjon om den nye strukturen for karttjenester

Visningstjenester


Vi ønsker å levere gode, raske og oppdaterte karttjenester på nett. For å bruke ressursene best mulig må vi derfor redusere antallet tjenester som har akkumulert seg gjennom årenes løp. Før sommeren vil alle dagens 25-30 Cache (WMTS)-tjenester kobles vekk og erstattes av 4-8 nye.

Dette er strukturen vi så langt har landet på:


Åpne cache-tjenester

 

  • Topografisk norgeskart – «topo»

Dette kartet inneholder data fra N50 til N2000, FKB, matrikkel, høyde- og dybdedata. Kartografien er i farger og er tilpasset web.

  • Topografisk gråtonekart – «topograatone»

Dette kartet inneholder det samme som «topo», men har en gråtone-basert kartografi.

  • Topografisk rasterkart – «toporaster»

Dette kartet inneholder data fra N50 til N2000 og N5.

 

Vi har valgt å bruke følgende koordinatsystem for disse tjenestene: «utm32n» (EPSG:25832), «utm33n» (EPSG:25833), «utm35n» (EPSG:25835) og «googlemaps» (EPSG:3857). De tre første har navn etter UTM-sonen de dekker, mens den siste er oppkalt koordinatsystemet som Google i sin tid gjorde til de-facto standard for de fleste web-baserte kart.
Andre cache-tjenester som «europa_forenklet», «sjokartraster» og «fjellskygge» vil leve videre, men med et begrenset utvalg av koordinatsystemer. Disse kan med tiden bli erstattet av andre tjenester.


Cache-tjenester som krever innlogging

 

  • Norge i bilder – «nib»

Dette kartet viser flyfoto av hele landet.
Følgende koordinatsystemer er tilgjengelige Euref89 UTM32, Euref89 UTM33, Euref89 UTM35 og Mercator.


Cache-tjenester som skal erstattes eller stenges


Dette er en liste over de cache-tjenestene vi skal rydde i. Noen kan erstattes av de åpne tjenestene, mens andre skal stenges. Noen tjenester vil også kunne ende opp som rene WMS-tjenester, uten cache. Denne prosessen vil basere seg på brukerstatistikk og kostnadene hver enkelt tjeneste fører med seg.

  

Navn

Status

Alternativ

bakgrunnskart_forenklet

Vurderes

topograatone

egk

Erstattes

europa_forenklet

europa_forenklet

Erstattes

europa_forenklet

fjellskygge

Vurderes

fjellskygge

gebco

Vurderes

-

havbunn_grunnkart

Vurderes

-

kartdata3

Stenges

topo

norges_grunnkart

Vurderes

topo

norges_grunnkart_graatone

Erstattes

topograatone

norgeskart_bakgrunn

Erstattes

topo

norgeskart_bakgrunn2

Erstattes

topo

sirkumpolar_grunnkart

Vurderes

-

sirkumpolar_stedsnavn

Vurderes

-

sjokartraster

Vurderes

sjokartraster

terreng_norgeskart

Vurderes

terreng_norgeskart

topo4

Erstattes

topo

topo4graatone

Erstattes

topograatone

toporaster3_rik

Stenges

toporaster

toporaster4

Erstattes

toporaster

vegnett

Stenges

-