Store endringer i Kartverkets tjenestetilbud for karttjenester

Sist oppdatert: 12.02.2024

Kartverket ønsker å levere gode, raske og oppdaterte karttjenester på nett. Gjennom årenes løp er det akkumulert en stor mengde slike tjenester. Det er uoversiktlig, og gjør det ressurskrevende å utvikle fremtidsrettede tjenester for brukerne. Kartverket ønsker derfor å redusere antallet tjenester til brukerne. Det er her snakk om såkalte visningstjenester som WMS og Cache (WMTS). Den omfattende bruken av disse tjenestene gjør at Kartverket i første omgang ser behovet for å redusere antall WMTS-tjenester for å kunne levere oppdaterte data til brukerne på en god måte.

Alle WMTS-tjenestene vil gjennomgås og ny struktur vil presenteres fortløpende. Vi sikter på ca. 4-8 WMTS-tjenester mot i dag 25-30. Mange av de eksisterende tjenestene har overlapp, dvs. har mer eller mindre det samme innholdet. De fire WMTS tjenestene som blir videreført og forbedret vil dekke de aller fleste behov.

Antall og innholdet i WMS-tjenestene vil presenteres partene i Norge digitalt og Geovekst, slik at vi sikrer at de riktige tjenestene får en fortsatt trygg drift og forvaltning. En gjennomgang av disse vil også foregå nært opp til denne prosessen. Dette vil gjelde WMS-tjenester som Kartverket distribuerer.

Det er viktig at alle går gjennom sine systemer og ser på hvilke tjenester som vil bli videreført og eventuelt hvilke man skal erstatte disse med.

En liste med innhold på de nye tjenestene og status på de tjenestene som skal avvikles finner du her.  De som har tjenester som skal avvikles vil finne alternativer via en innholds-kartlegging med forslag.

For spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 32 11 80 00 eller epost kundesenter@kartverket.no.