Vær og klima

Meteorologiske data med prognoser og historiske data som viser utvikling og klima

Her finner en meteorologiske data og klimadata. Andre datasett som er konsekvenser av vær og klima, finner en under andre kategorier som samfunssikkerhet (flom, kristiske punkt) eller under Kyst og fiskeri (bølgevarsel og havvarsel) .

teaser-icon
Data fra Met

Klima og værdata fra Meteorologiske institutt

teaser-icon
Data fra NVE

Klimadata fra Norges vassdrags- og energidirektorat

teaser-icon
Vær- og klimadata

Data fra alle organisasjonser.