Kartdata

Offentlige etater etablerer og tilgjengeliggjør egne geografiske data etter felles tekniske standarder og administrative regler. Ved at mange etater leverer data og tjenester på samme form, blir hverdagen enklere for brukerne.

teaser-icon
Tilgang og passord

De fleste dataene i Geonorge er åpne og tilgjengelige uten pålogging. Her kan du lese om tilgang og passord for de tilgangsbegrensede dataene

teaser-icon
Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata


Temaer

Temadata er geodata innenfor enkeltsektorers fagfelt, som for eksempel fiskeri, kystforvaltning eller skogbruk.

Nedenfor finner du temadata som er satt sammen på tvers av eier og ulike datasett.