Samferdsel

Samferdselsdata til sjøs, i lufta, langs veg eller bane

Data fra Statens vegvesen, Avinor, BaneNOR, Kystverket og Kartverket.

Vi finner også snøskuterløyper og barmarksløyper fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren.

Eksempler på data:

  • Vbase og Elveg, samt NVDB ruteplan nettverksdatasett for ruteplanlegging
  • Farledsinformasjon, navigasjonsinstallasjoner og nødhavner fra Kystverket
  • Lufthavner, restriksjonsområder og luftfartshindre fra Avinor og Kartverket
  • Banenettverk fra BaneNOR

  

teaser-icon
Samferdsel til sjøs

Data for sjøtransport leveres fra Kystverket

teaser-icon
Samferdsel i lufta

Data for lufttransport leveres fra Avinor og Kartverket

teaser-icon
Samferdsel på land

Data for veg eller bane leveres fra Vegvesenet, BaneNOR og Kartverket

teaser-icon
Skuter- og barmarksløyper

Data fra Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Lierne kommune

teaser-icon
Alle samferdselsdata

Data fra alle organisasjoner