Plan

Kommunale og statlige plandata.

Kommuneplaner og reguleringsplaner med planforslag, samt statlige planretningslinjer, markalov og arealplaområder for Svalbard dekker nasjonale eller regionale områder. Vi finner også kommunale planrelaterte data, både kommuneplaner og forbudssoner 

teaser-icon
Nasjonale plandata

Nasjonale- og regionale plandata

teaser-icon
Lokale plandata

Kommunale plan- og planrelaterte data