Landskap

Områder med like karakteristikker.

Landskapsregioner og jordbruksregioner, samt gjengroingsområder. Alle datasettene leveres av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

teaser-icon
Landskapsdata fra NIBIO

Landskapsrelaterte data fra Norsk institutt for bioøkonomi.